KLAUZULA INFORMACYJNA

Teresin, 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczne Przedszkole Integracyjne, Al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin, zwane dalej Administratorem Danych Osobowych, w skrócie ADO.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora realizujący usługi określone w Umowie oraz upoważnione organy administracji publicznej.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony stosownymi przepisami, lecz nie dłużej niż 5 lat.

  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym koniecznym do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.