Współpraca z Rodzicami

Kontakt i współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem naszej pracy.

Począwszy od spraw codziennych i drobnych jak przyniesienie kasztanów, po kwestie kluczowe takie jak postępy w nauce, pomoc specjalisty czy indywidualnie dobrana dieta – jesteśmy do państwa dyspozycji:

Podczas ZEBRAŃ organizowanych przez dyrekcję przedszkola – dowiecie się państwo o najistotniejszych kwestiach dotyczących funkcjonowania przedszkola w danym roku szkolnym bądź semestrze; zostanie przekazana państwu informacja o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki.

Podczas DNI OTWARTYCH – możecie państwo szczegółowo porozmawiać z wychowawcą na temat zachowania dziecka, postępów w nauce, predyspozycjach i talentach lub też aspektach wymagających współpracy ze specjalistami. Z kolei podczas IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH możecie państwo obserwować dzieci, podziwiać ich talenty i przygotowanie.

CODZIENNIE – przyprowadzając lub odbierając dziecko z przedszkola możecie państwo porozmawiać z wychowawcą na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu w danym dniu.

Najważniejsze informacje znajdziecie państwo na tablicach informacyjnych w szatni. Umieszczamy tam aktualności dotyczące tego, co słychać w przedszkolu (czyli zdjęcia z życia przedszkolaków, informacje kto będzie głównym bohaterem najbliższego przedstawienia teatralnego, informacje o imprezach i wycieczkach), a przede wszystkim na bieżąco uaktualniamy galerię prac plastycznych dzieci. Jesteśmy z państwem także w stałym kontakcie telefonicznym.

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu – jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o dziecku, jego radościach, problemach, ewentualnych chorobach lub innych ważnych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich.

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast państwa o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy aby numery telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne.

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić ( np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw na dworze). Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody. Nie ma pojęcia „zła pogoda” – może być tylko źle dobrana odzież.