Muminki :). Materiały dodatkowe.

Muminki :). Materiały dodatkowe.

Temat: Zabawy i ćwiczenia z literą j

Cele: zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną (5-latki) i pisaną (6-latki).

1. Oglądanie planszy przedstawiającej literę j: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

2. Oglądanie zdjęcia przedstawiającego jagody. Opisywanie wyglądu jagód.

jagody

3. Analiza i synteza słuchowa słowa jagody.

Dzielenie słowa jagody na sylaby. Co słyszysz na początku słowa jagody?

4. Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską j.

5. Dzielenie słowa jagody na głoski. Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską j (jeleń, jajko, jogurt…), mających ją w środku (kajak, fajka, bajka…) oraz na końcu (kraj, maj, klej…).

6. Wykonanie zadań w dadatkowych kartach pracy:

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 39, 76.

Litery i liczby, s. 76, 77, 78 oraz 103 (pisanie litery j, J po śladzie i samodzielnie).

7. Film edukacyjny. AbcZabawa ALFABET – Litera J – nauka czytania dla dzieci po polsku.