UWAGA RODZICE 18 października (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami: Część 1: prelekcja na temat „Słowa mają moc – o agresji słownej”, spotkanie poprowadzą specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pedagog oraz psycholog, Część 2: spotkania z wychowawcami grup, omówienie wyników obserwacji wstępnej.                           Serdecznie zapraszamy 
Read More >>