Drodzy Rodzice, Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez p. Ewę Kajetaniak i p. Martynę Wojciechowską                 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prosimy o zapisanie się u p. Małgosi. Spotkania odbędą się 15 listopada (czwartek) w godz. 16.00-18.00. Konsultacje i...
Read More >>
UWAGA RODZICE 18 października (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami: Część 1: prelekcja na temat „Słowa mają moc – o agresji słownej”, spotkanie poprowadzą specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pedagog oraz psycholog, Część 2: spotkania z wychowawcami grup, omówienie wyników obserwacji wstępnej.                           Serdecznie zapraszamy 
Read More >>