Prelekcja i zebranie dla rodziców

UWAGA RODZICE

18 października (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się

zebranie z rodzicami:

Część 1: prelekcja na temat „Słowa mają moc – o agresji słownej”, spotkanie poprowadzą specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pedagog oraz psycholog,

Część 2: spotkania z wychowawcami grup, omówienie wyników obserwacji wstępnej.                          

Serdecznie zapraszamy