Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Kto Ty jesteś? Polak Mały” Organizator Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: p. Justyna Robak i p. Patrycja Jassa Uczestnicy Wszystkie dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie Cele konkursu 1. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i ich środowiska rodzinnego. 2. Kształtowanie...
Read More >>
15 kwietnia 2021 r. Materiały do pracy z dziećmi w domu (dla wszystkich grup). Temat: Kiedy jest dzień, a kiedy noc? Cele: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności ruchowej, zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy, rozwijanie sprawności manualnej. 1. Nauka rymowanki, interpretacja ruchowa rymowanki zgodnie z tekstem. Kosmonauta idzie...
Read More >>
14 kwietnia 2021 r. Materiały do pracy z dziećmi w domu (dla wszystkich grup) Temat: Planeta Ziemia. Cele: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności manualnej. 1. Nauka rymowanki „Ziemia – nasza planeta”. Ziemia to nasza planeta i na niej wszyscy mieszkamy. Jest domem dla...
Read More >>