Nasze propozycje dla dzieci

15 kwietnia 2021 r.

Materiały do pracy z dziećmi w domu (dla wszystkich grup).

Temat: Kiedy jest dzień, a kiedy noc?

Cele: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności ruchowej, zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy, rozwijanie sprawności manualnej.

1. Nauka rymowanki, interpretacja ruchowa rymowanki zgodnie z tekstem.

Kosmonauta idzie dróżką,
przytupuje jedną nóżką,
klaszcze w ręce raz i dwa,
podskakuje: hopsa, sa.
Już w rakiecie prosto siada,
kiwa głową na sąsiada,
ster rakiety w ruch już wprawia,
choć to wcale nie zabawa,
i rakieta się unosi,
bo ją o to ładnie prosi.

2. Zabawa dydaktyczna „Co robimy w dzień? Co robimy w nocy?”.

Zabawa pantomimiczna „Co można robić w dzień?”. Rodzic pokazuje różne czynności, a dziecko odgaduje, co dzisiaj robił. Następnie dziecko pokazuje wykonywane przez siebie czynności, a rodzic odgaduje, co to za czynności.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzień – noc”. Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło „Dzień” naśladuje zabawy piłką (np. Odbijanie, rzucanie), na hasło „Noc” – układa się na dywanie i udaje, że zasypia.

3. Ćwiczenia klasyfikacyjne. Dziecko ogląda obrazki (przedstawiające czynności wykonywane przez dziewczynkę i chłopca). Omawia obrazki z rodzicem, decyduje, czy dana sytuacja ma miejsce w dzień czy w nocy.

4. Bajka edukacyjna „Paxi – Dzień, noc i pory roku”

5. Film edukacyjny dla dzieci „Dlaczego? po co? jak? – Ziemia, pająki i bąbelki”

6. Wykonanie pracy „Nasze słoneczka”. Potrzebne: żółty papier, koło wydarte z papieru, klej.

Dziecko wydziera z żółtego papieru paski różnej długości (promienie). Przykleja je na środku kartki wokół wydartego koła. (O grubości, ilości, długości i rozmieszczeniu promieni decyduje dziecko). Oglądanie powstałej pracy.

7. Kolorowanki dla chętnych.