17 września odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej STO. Tablicę odsłoniła nasza wychowanka Julia wraz z tatą, która wykonała pracę plastyczną w konkursie na temat „Moje przedszkole. Co w nim lubię?” organizowanym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Tablice z pracą finałową Julii znajdują się we wszystkich przedszkolach STO.
Read More >>
Drodzy RodziceNowy rok przedszkolny rozpoczynamy w reżimie sanitarnym według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.Chcemy stworzyć możliwie najbardziej bezpieczne warunki dla naszych przedszkolaków  i wszystkich pracowników, a co za tym idzie dla Państwa i naszych rodzin. Dlatego oczekujemy z Państwa strony współpracy i zrozumienia.  W...
Read More >>
Zebrania z Rodzicami o godz. 16.15 Grupa Biedronki – 3 września (piątek) Grupa Muminki – 6 września (poniedziałek) Grupa Motylki – 9 września (czwartek) Prosimy o przybycie na zebranie jednego z rodziców w maseczce. Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, kontakt ze względów bezpieczeństwa w tym roku szkolnym będzie ograniczony.
Read More >>