16 kwietnia 2021 r. Materiały do pracy z dziećmi w domu (dla wszystkich grup). Temat: Gwiazdy na niebie. Cele: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności fizycznej, poszerzenie wiedzy na temat gwiazd. 1. Zabawa słowna rozwijająca twórcze myślenie „Gwiazdka”. Dziecko siada z rodzicem na dywanie. Podają sobie maskotkę w kształcie gwiazdki (gwiazdkę...
Read More >>