Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Kto Ty jesteś? Polak Mały” Organizator Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: p. Justyna Robak i p. Patrycja Jassa Uczestnicy Wszystkie dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie Cele konkursu 1. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i ich środowiska rodzinnego. 2. Kształtowanie...
Read More >>