Ogólnopolski projekt edukacyjnym „Bajki – Pomagajki” w grupie Motylki

9 października przedszkolaki zaczęły przygodę z bajką terapeutyczną. Raz w miesiącu będą słuchały różnych bajek. Jako pierwszej dzieci wysłuchały bajki o lęku przed ciemnością pt. ,, O tym, jak Czarnouszek przestał się bać ciemności” K. Bąka. Wspólnie omówiliśmy wysłuchaną bajkę, która opowiada o małym króliczku, a na koniec każdy pokolorował obrazek tytułowego bohatera. Dzieci były zainteresowane bajką.