Pomysły na zabawy z dziećmi cz. IV

Zachęcamy do skorzystania z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci:

19. „Kolorowe cienie” – przygotuj kartki, kredki, niewielką figurkę (lub kilka figurek) i lampkę. Ustaw figurkę na krawędzi kartki. Włącz lampkę i skieruj światło tak, aby cień figurki padał na kartkę. Poproś dziecko, aby odrysowało cień figurki, a następnie dowolnie go pokolorowało. Zabawa jest zachętą do eksperymentowania. Usprawnia mięśnie dłoni, dzięki czemu przygotowuje ręce do pisania.

20. „Wszystko, co widzę” – poproś dziecko, aby rozejrzało się po pokoju lub mieszkaniu i wymieniło wszystkie przedmioty o podanej przez Ciebie cesze, np. czerwone, miękkie, drewniane itp. Starszym dzieciom możesz podać głoskę i poprosić o odszukanie w otoczeniu jak największej liczby przedmiotów, których nazwy się nią rozpoczynają, np. t – telewizor, telefon, toster. Zróbcie zawody – kto znajdzie więcej rzeczy! Zabawa kształtuje spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia, a także w wypadku wariantu dla starszych przedszkolaków – umiejętność dokonywania analizy głoskowej (wyodrębniania głosek w słowie), niezbędnej w nauce czytania.

21. „Gramy w gumę” – przygotuj elastyczną taśmę krawiecką (gumę) i dwa krzesła. Zwiąż taśmę i zaczep ją o nogi krzeseł na wysokości ok. 10 cm tak, aby można było przez nią skakać. Zachęć dziecko do przeskakiwania gumy w dowolny sposób: obunóż, na jednej nodze, naskakując na gumę, robiąc kilka podskoków po każdej stronie gumy (pięć skoków przed gumą, pięć skoków między dwiema gumami, pięć skoków za gumą). W zależności od możliwości dziecka możesz ustawić gumę wyżej lub niżej. Zabawa rozwija mięśnie nóg, koordynację ruchową i skoczność.

22. „Wyścigi rakiet” – przygotuj balon, słomkę do napojów, nożyczki, taśmę klejącą i sznurek. Wspólnie z dzieckiem przygotuj tor wyścigowy – ze słomki do napojów odetnijcie rurkę o długości około 5 cm i nawleczcie na sznurek. Końce sznurka przywiążcie do dwóch oddalonych od siebie krzeseł tak, aby sznurek był naprężony. Napompujcie balon, ale nie zawiązujcie go. Przyklejcie balon taśmą klejącą do rurki na sznurku. Puśćcie wylot powietrza i obserwujcie jak balonowa rakieta mknie po torze. Możesz zorganizować wyścigi rakiet, a także poprosić dziecko o ozdobienie rakiety flamastrami. Zabawa rozwija wiedzę o świecie, jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób poruszają się różne środki transportu. Przygotowanie zabawy rozwija kreatywność i umiejętności konstrukcyjne dziecka.

23. „Kolorowe paluszki” – przygotuj farby plakatowe, arkusz papieru i kubeczek z wodą. Poproś dziecko, aby namalowało obraz (np. wiosenne kwiaty, zwierzęta w zoo, swoje zabawki) bez pomocy pędzla – maczając palce w farbie i stemplując nimi kartkę. Zabawa rozwija sprawność rąk dziecka i jego kreatywność.

24. „Rzut do celu” – przygotuj niepotrzebne tekturowe pudełko – im większe, tym lepiej – oraz stare gazety. Wytnij w pudełku otwór wielkości około 10 cm – 15 cm. Poproś dziecko, aby zgniatało kolejne strony gazety i stworzone w ten sposób kule wrzucało do otworu, stojąc w pewnej odległości od pudełka. W zależności od możliwości dziecka otwór w pudełku oraz odległość, z jakiej dziecko rzuca kulę, mogą być większe lub mniejsze. Po wykonaniu określonej liczby rzutów możesz poprosić dziecko o przeliczenie, ile rzutów było celnych. Możecie zorganizować zawody w rzucie do celu. Zgniatanie gazet rozwija mięśnie rąk, przygotowując je do pisania. Zabawa w rzucanie kulami do celu kształtuje celność i rozwija odporność emocjonalną dziecka (umiejętność zachowania podczas wygranej i przegranej).

25. „Na wycieczkę zabieram…” – zacznij zabawę słowami: Na wycieczkę do lasu / w góry / na wieś zabieram… i wymień nazwę jednego przedmiotu, np.: Na wycieczkę do lasu zabieram lornetkę. Poproś dziecko, aby powtórzyło wypowiedziane prze Ciebie słowa i dodało nazwę kolejnego przedmiotu, który chciałoby zabrać na wycieczkę, np.: Na wycieczkę do lasu zabieram lornetkę i torbę. Na zmianę powtarzajcie całą kwestię, dodając na końcu nazwę kolejnego przedmiotu. Przeliczajcie nazwy przedmiotów, które udało się Wam zapamiętać! Zabawa pozwala rozwijać mowę i ćwiczyć pamięć, a przeliczanie nazw przedmiotów kształtuje umiejętności matematyczne.

26. „Ukryte rytmy” – przygotuj makaron w trzech rodzajach, np. kokardki, muszelki i rurki. Ułóż dwa kawałki makaronu, np. kokardkę i rurkę, i powtórz ten układ jeszcze dwa razy, np.: kokardka, rurka, kokardka, rurka, kokardka, rurka. Poproś dziecko, żeby odgadło rytm i ułożyło jego dalszy ciąg. W zależności od możliwości dziecka możesz układać makaron kierując poszczególne kawałki w górę, w dół, w dowolną stronę itp., a także układać rytm z większej liczby elementów (trzech, czterech, pięciu). Ważne, aby układ elementów był powtórzony trzykrotnie, dzięki czemu dziecko będzie mogło dostrzec rytm. Zabawa rozwija spostrzegawczość niezbędną w nauce rozpoznawania liter i cyfr, a także umiejętności matematyczne, w tym umiejętność logicznego myślenia.