Propozycje dla przedszkolaków

Temat: „Moja miejscowość, mój region”

Termin: 27 – 30 kwietnia 2020 r.

Cele: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie intuicji geometrycznej, rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami.

1. Zabawa „Dwie ręce, dziesięć palców”

Ja dziesięć palców mam, (dzieci pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami)

na pianinie gram. (naśladują grę na pianinie)

Ja dwie ręce mam, (pokazują dłonie)

na bębenku gram. (uderzają na przemian dłońmi o uda)

Ja dziesięć palców mam ( pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami)

i na trąbce gram. (naśladują granie na trąbce)

Ja dwie ręce mam (pokazują dłonie)

i zaklaszczę wam. (klaszczą)

2. Ćwiczenia poranne:

 • ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Pobudka”, dziecko leży na dywanie – śpi, na sygnał rodzica (klaśnięcie w dłonie) powoli wstaje, prostuje się, przeciąga, przeciera oczy, maszeruje po pokoju, aby rozprostować mięśnie; ale chce mu się jeszcze spać i na sygnał (dwa klaśnięcia w dłonie) – ponownie zasypia,
 • ćwiczenia z elementem czworakowania „Rozrzucone klocki”, dziecko chodzi na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami, co pewien czas prostuje się i rozgląda, jak dużo klocków rozłożonych jest na dywanie,
 • ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi „Zbieramy klocki”,
 • dziecko spaceruje po pokoju, trzymając plastikowy talerzyk na wyciągniętej dłoni w taki sposób, aby mu nie spadł; na sygnał rodzica wykonuje skłon w przód (nogi proste w kolanach), podnosi klocek i kładzie go na talerzyku; na zakończenie zabawy wrzuca klocki do wyznaczonego pojemnika.

3. Zabawa popularna w parach „Nie chcę Cię znać”

Nie chcę Cię, nie chcę Cię, nie chcę Cię znać!

Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj.

Jedną mi daj, drugą mi daj

i już się na mnie nie gniewaj.

Dziecko z rodzicem stają przodem do siebie, wykonują gest machania na pożegnanie i oddalają się od siebie. Następnie przywołują się gestem i zbliżają się do siebie. Podają sobie najpierw jedną rękę, następnie drugą i obracają się w kole.

4. Ćwiczenie oddechowe „Rodzina”

Potrzebne: szablony domu i członków rodziny, słomki.

Dzieci starsze samodzielnie rysują na kartce swój dom oraz członków rodziny i wycinają elementy, dzieciom młodszym pomagają rodzice.

Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku, układa na stole szablon domu oraz członków rodziny. Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą słomki szablonów członków rodziny na szablon domu.

5. Zabawa plastyczna „Dorysuj brakujące elementy”

Potrzebne: kredki, papier kolorowy, klej, duży karton, flamastry, nożyczki.

Rodzic rysuje na dużym kartonie prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna z brakującymi elementami.

Następnie karton przekazuje dziecku, które kończy rysować zgodnie z poleceniami rodzica.

Polecenia:

 • pomiędzy oknami dorysuj drzwi,
 • na dachu dorysuj komin,
 • przed domem narysuj chodnik,
 • obok domu narysuj garaż,
 • nad domem – słońce,
 • za domem rośnie las,
 • inne (wg pomysłów rodziców).

Dzieci kolorują obrazek domu, ozdabiają swoją pracę elementami wyciętymi z papieru.

Zachęcamy Rodziców do przesyłania zdjęć przedstawiających prace plastyczne wykonane z dziećmi. Zdjęcia prosimy wysłać na przedszkolnego Facebooka lub e-maila teresin1968@o2.pl.

6. Nauka na pamięć rymowanki „Moja miejscowość”

Czy to miasto, czy też wioska,

wielkie bloki, małe domy,

najważniejsze, by prócz domu

mieć rodzinę i znajomych.

Rodzic głośno czyta dziecku rymowankę (kilka razy). Następnie rodzic recytuje wiersz opuszczając pewne słowa, które dopowiada dziecko. Dzieci starsze próbują samodzielnie mówić wiersz, dzieci młodsze mówią rymowankę z rodzicami.

7. Zabawa „Dokończ zdania”

Rodzic mówi początek zdania, a dziecko je kończy.

Miejscowość, w której mieszkam, to…

Mieszkam…przy ulicy…

Lubię swoją miejscowość, bo…

Moje przedszkole znajduje się w …przy ulicy…

8. Wspólne oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych. Omawianie miejsc i sytuacji, w których zostały one zrobione. Podawanie imion swoich bliskich, mówienie, kto wchodzi w skład ich najbliższej rodziny.