Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Moja matematyczna gra planszowa”

Nasze przedszkole było organizatorem ogólnopolskiego konkursu pt. „Moja matematyczna gra planszowa”. Konkurs adresowany był do dzieci 3-6 lat. Wszystkich prac konkursowych wpłyneło 21. Jury oceniało gry matematyczne w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki (7 prac),
oraz 5-6 latki (14 prac). Termin składania prac upłynął 29 stycznia 2021 roku. Technika i format wykonanych prac był dowolny, gry tworzone były dla 2 – 4 graczy.
Konkurs miał na celu:
* promowanie rozrywki jaką są gry planszowe,
* kształtowanie pojęć matematycznych,
* zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci,

* wspólną zabawę i naukę przy tworzeniu gry.

Dnia 12 lutego 2021 roku zebrała się niezależna komisja konkursowa w składzie:
Nauczyciele edukacji przedszkolnej:

* p. Justyna Robak
* p. Aleksandra Kołucka
* p. Patrycja Jassa
* p. Joanna Kuźmińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:
* p. Malwina Misiak.

Spośród nadesłanych prac komisja wyłoniła następujące gry matematyczne i przyznała
w kategorii wiekowej 3-4 latki:
I miejsce

Milena Sieniawska
Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: s. Barbara Lachawiec

Nazwa i adres placówki: Przedszkole św. Józefa , ul. Grunwaldzka 10, 38 – 480 Rymanów

II miejsce

Aleksandra Dzięcielska

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Urszula Kaczmarek

Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”, ul. Brzozowa 1c, 84-240 Reda

III miejsce

Zofia Cichoń i Alicja Barańska

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Anna Cichoń

Nazwa i adres placówki: Przedszkole nr 1, ul. Mieszka I 9, 28- 300 Jędrzejów

Wyróżnienie

Wojciech Rudziński

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Monika Kupniewska

Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Baboszewie, ul. J.A. Brodeckich 4a, 09-130 Baboszewo

w kategorii wiekowej 5-6 latki:

I miejsce

Iga Zaciera

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Alina Jaworska

Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole, ul. Rynek 42, 27-515 Tarłów

II miejsce

Julian Gwozdowski

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Kinga Migus, Karolina Leniartek

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe nr 136 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

nr 13, ul. Mirtowa 2, 30 – 698 Kraków

III miejsce

Jakub Śliwa

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Agnieszka Rafa

Nazwa i adres placówki: Samorządowe Przedszkole w Mszance, Mszanka 31, 38-322 Łużna

Wyróżnienie

Maja Marek

Nauczyciel pod kierunkiem, którego została wykonana praca: Maria Gilga, Katarzyna Małachowska, Monika Sobieska

Nazwa i adres placówki: Przedszkole nr 1 z oddziałem integrantjnym „Promyczek”,

ul. Ks. Pojdy 62, 44- 238 Czerwionka – Leszczyny