Zajęcia „Nasze emocje” w grupie Biedronki

14 lutego dzieci wzięły udział w zajęciach „Nasze emocje – smutek”. Wysłuchały „Opowieści o misiu z jednym uszkiem”. Maluchy oglądały obrazek „Smutek z uczuciometrem”. Potem odbyła się rozmowa z dziećmi, jak należy radzić sobie ze smutkiem.