Zajęcia z języka angielskiego

Smerfy i Biedronki – zajęcia z języka angielskiego
Tematy w grupach młodszych

Październik

 • wprowadzenie słów związanych jesienią: acorns, leaves, cones, hedgehog,
 • utrwalanie słów w zabawach z piosenka „All the leaves are falling down”,
 • nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy,
 • nauka piosenki „What’s the weather like today?”,
 • zabawy statyczne z kartami obrazkowymi,
 • nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, clouds,
 • poznawanie melodii jezyka podczas oglądania animowanego filmu na temat jesieni,
 • utrwalenie poznanych słów w grach i zabawach muzyczno-ruchowych.
  Listopad
 • nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat,
 • nauka piosenki: „the wheels on the bus”,
 • nauka wyrażania emocji w jezyku
  angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m
  scared, I’m angry,
 • nauka piosenki „If you happy and you know it”,
 • nauka cześci ciała: head, nose, eyes, ears,
 • nauka piosenki “My teddy bear has…”, „Head and shoulders”,
 • zabawy rytmiczne w kole,
 • gry i zabawy ruchowe utrwalające materiał leksykalny,
 • powtórzenie piosenek.

Motylki i Muminki – zajęcia z języka angielskiego

Tematy w grupach starszych
Październik

 • nauka słów związanych z jesienią: acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog,
 • utrwalanie słów w zabawach z piosenką „All the leaves are falling down”,
 • zabawy słowne i muzyczno-ruchowe,
 • nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy, Cloud,
 • nauka piosenki „What’s the weather like today?”,
 • utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych,
 • nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, wellingtons,
 • inscenizacja historyjki za pomocą kart obrazkowych,
 • zanawy muzyczno – ruchowe w kole,
 • nauka słów związanych z jedzeniem: bread, milk, water, orange juice, chicken, fish,
 • nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…
 • zabawy statyczne „which one is missing”, „chinesse whispers”.
  Listopad
 • nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, ship,
 • nauka piosenki: „the wheels on the bus”,
 • zabawy słowne i ruchowo – muzyczne,
 • zabawa „what’s in the picture nr 3?,
 • nauka wyrażania emocji w języku
  angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m
  scared, I’m angry,
 • nauka piosenki „If you happy and you know it”,
 • nazywanie emocji: She’s angry, He’s happy i odpowiadanie przez dzieci na pytanie: How do you feel today?,
 • nauka cześci ciała: head, nose, eyes, arms, shoulders, fingers, legs, ears, toes,
 • nauka piosenek “Head and shoulders” i “One little finger”,
 • „Change your place” – dzieci siedzą w kole na dywanie. Każde z nich otrzymało kartę z poznaną częścią ciała. Nauczyciel wypowiada dwie nazwy, a dzieci, które trzymają odpowiednie karty zamieniają się miejscami,
 • utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach ruchowych
 • powtórzenie piosenek.