Zajęcia z Treningu Umiejętności społecznych w grupie Muminki

Podczas Treningu Umiejętności społecznych ćwiczone są takie umiejętności jak np.:percepcja społeczna, wchodzenie w role społeczne, analiza i reakcja w sytuacjach społecznych, koncentracja, komunikacja werbalna i niewerbalna. Stosowane są w tym celu m.in.: odgrywanie scenek, modelowanie zachowań i emocji, a także bajkoterapia, ćwiczenia plastyczne i logiczne oraz gry, które wymagają koncentracji i inne. Na pierwszych zajęciach dzieci uczyły się rozpoznawać swoje i innych emocje.