Zapisy na lipiec i sierpień

Drodzy Rodzice

Prosimy o zapisywanie dzieci u wychowawców na lipiec i sierpień do 15 maja 2018.

Wpisanie się na listę jest równoznaczne z obowiązkiem opłaty czesnego za wybrany miesiąc lub miesiące.