Dzień Edukacji Narodowej

14 października dzieci zostały pasowane na przedszkolaka. Każda z grup zaprezentowała przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania przez Panią Dyrektor. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła każdej grupie oraz każdemu przedszkolakowi upominki.