15 października w grupie Muminki odbył się ekologiczny pokaz mody. Dzieci wraz z rodzicami wykonały eko-kreacje. Przedszkolaki zaprezentowały pomysłowe stroje i doskonale sprawdziły się w rolach modeli i modelek. Dzieci i rodzice wykazały się ogromną kreatywnością. Dziękujemy za zaangażowanie.
Read More >>
14 października dzieci zostały pasowane na przedszkolaka. Każda z grup zaprezentowała przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania przez Panią Dyrektor. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła każdej grupie oraz każdemu przedszkolakowi upominki.
Read More >>