Zajęcia TUS w grupie Smerfy

22 kwietnia w grupie Smerfy odbyły się zajęcia TUS. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Stokrotka i tulipan”. Celem zajęć było: wzbogacenie wiedzy na temat kwiatków, zwrócenie uwagi na zwroty grzecznościowe występujące w utworze oraz umiejętność liczenia (przeliczania) płatków stokrotki i określania przez dzieci emocji występujących w opowiadaniu. Na koniec każde z dzieci wykonało obrazek przedstawiający stokrotkę.