Dzień matematyki w grupie Motylki

14 marca dzieci podjęły próbę odpowiedzi na pytanie „Co to jest matematyka?”. Przedszkolaki utrwaliły poznane cyferki, odzwierciedlały ruchem matematyczny wierszyk, rozróżniały błędne liczenie od poprawnego. Ponadto utrwaliły liczebniki porządkowe, rozwiązywały zadania tekstowe, a na zakończenie dzieci w grupach ułożyły matematyczne sudoku z figur geometrycznych. Wszystkim podobały się zajęcia.