Informacja o opłatach za czerwiec 2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w czerwcu 2020 r. obowiązują następujące opłaty:

za dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach stacjonarnych w przedszkolu rodzice wpłacają

100 zł czesne za pierwsze dziecko

50 zł czesne za drugie i kolejne dziecko.

za dzieci, które zostały zgłoszone do przedszkola rodzice ponoszą pełne opłaty (czesne i wyżywienie).

Wpłaty można dokonać do 10 czerwca na konto:

Santander Bank Polska S.A. 72 1090 2851 0000 0001 4287 6420

Dziękujemy i prosimy o terminowe dokonanie wpłat