Język angielski – zdjęcia ze wszystkich grup

Tematyka zajęć dotyczyła rodzajów sportów oraz codziennych czynności. Dzieci utrwalały poznane słownictwo uczestnicząc w zabawach muzyczno-ruchowych i grach.