Kiedy do logopedy?

Zawsze w sytuacji, gdy coś rodzica niepokoi lub nie jest pewien, czy rozwój mowy i komunikacji jest prawidłowy.

Konieczne jest skonsultowanie się z logopedą, gdy:

 • Dziecko nie rozumie prostych poleceń słownych  (pokaż, daj, połóż, itp;
 • Nie ma gestu wskazywania, nie dzieli pola wspólnej uwagi;
 •  po ukończeniu 2 roku życia dziecko nie mówi, porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestów i krzyków;
 • dziecko powyżej 3 roku życia mówi dużo, ale jego wypowiedzi są niezrozumiałe dla otoczenia;
 •  jeśli mimo dobrze rozwijającej się mowy  rozwój ten nagle zatrzymał się
 • dziecko wsuwa język podczas artykulacji niektórych głosek, np. l, r, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d
 • dziecko wymawia głoskę r nieprawidłowo ( np. gardłowo) lub nie wymawia jej po 5 roku życia
 • dziecko oddycha z otwartą buzią,  w trakcie mówienia wykonuje dziwne ruchy językiem, ślini się, chrapie- może utrzymywać się połykanie niemowlęce. Dziecko może mieć skrócone wędzidełko językowe wymagające podcięcia- stwierdza to logopeda badając funkcje języka, przygotowuje do zabiegu i wprowadza terapię pozabiegową). Nienormatywe połykanie skutkuje słabym rozrostem podniebienia ( które nie jest stymulowane prawidłową pracą języka), powoduje oddychanie przez usta, prowadzi do wad zgryzu. Oddychanie przez usta powoduje nadmierny rozrost kości czaszki, żuchwy w kierunku pionowym, tzw. long face. Determinuje to wygląd twarzy.
 • głoski zmiękczone wypowiada twardo, np. zamiast „kamień” mówi „kamen”
 • dziecko zastępuje głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź dziwnie brzmiącymi dźwiękami (np. wymawia je nosowo)
 •  w 5 r.ż nie wymawia głosek szumiących ( sz, ż, cz, dż)
 • głoski dźwięczne wymawia bezdźwięcznie, np. zamiast „woda” mówi „ foda” lub „fota” (może dotyczyć jednej opozycji głosek, kilku lub wszystkich –  mamy wtedy do czynienia z mową bezdźwięczną całkowitą);
 •  dziecko głośno mówi, głośno słucha telewizji, nie reaguje na polecenia mimo ich powtarzania – może mieć problemy ze słuchem

Rodzicu pamiętaj!

Jeśli cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka – NIE CZEKAJ!

Szybko przeprowadzona diagnoza i wcześnie podjęta terapia może zapobiec wielu problemom w przyszłości

Neurologopeda, terapeuta miounkcjonalny

Hanna Głuchowska