Konkurs

Regulamin

1.Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie.

2. Data rozpoczęcia konkursu 05.01.2022 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.02.2022 r.

2. Zasady konkursu

1.Konkurs polega na przesłaniu zabawnej opowieści o wesołym zdarzeniu z życia rodzinnego dziecka w formie filmiku.

2. Zabawna opowieść może zostać nagrana przez serwis TikTok.

3. Historie należy dostarczyć w wybranej przez siebie formie:

– przesłana na adres patrycjafoto11@wp.pl z dopiskiem ,,Konkurs”,

– dostarczona do wychowawcy grupy na płycie bądź pendrivie (nośniki danych będą zwracane).

4. Anegdoty powinny być autorskie. Uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłane przez niego dzieła nie naruszają w żaden sposób praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych.

5. Zwycięskie filmiki będą opublikowane w mediach społecznościowych przedszkola (Facebook).

6. Przesłanie anegdoty na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną jej publikację.

7. Można przystępować do konkursu do 10.02.2022 r.

8. Wyniki konkursu będą zamieszczone w mediach społecznościowych organizatora.

9. Przewidujemy nagrody.