Muminki. Materiały dodatkowe.

Muminki. Materiały dodatkowe.

Temat: Zabawy i ćwiczenia z literą ł

Cele: zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną (5-latki) i pisaną (6-latki).

1. Oglądanie planszy przedstawiającej literę ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

2. Oglądanie obrazka przedstawiającego wiosenne prace w ogródku. Rozmowa na temat: co robimy wiosną w ogródku, jakich narzędzi ogrodniczych potrzebujemy?

Czytanie tekstu umieszczonego pod obrazkiem (z rodzicami, potem starszaki próbują odczytać tekst samodzielnie).

3. Analiza i synteza słuchowa słowa łopata.

Dzielenie słowa łopata na sylaby. Co słyszysz na początku słowa łopata?

Dzielenie słowa łopata na głoski. Z ilu głosek składa się słowo łopata?

Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską ł (łodyga, łuk, łubin…), mających ją w środku (półka, głowa, igła…) oraz na końcu (dół, bawół, stół…).

4. Wykonanie zadań w dadatkowych kartach pracy:

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 38, 75.

Litery i liczby, s. 72, 73, 74 oraz 103 (pisanie litery ł, Ł po śladzie i samodzielnie).