Nowe materiały do pracy z dziećmi w domu

7 kwietnia 2021 r.

Materiały do pracy z dziećmi w domu (dla wszystkich grup).

Temat: Chciałbym być sportowcem. Gimnastyka to zabawa.

Cele: rozwijanie mowy i pamięci słuchowej, zachęcanie do zabaw ruchowych, poszerzenie wiadomości na temat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

1. Zabawy z wykorzystaniem wiersza M. Barańskiej. Dzieci wykonują ruchy, o których jest mowa w wierszu.

Mój kolego, przybij ze mną

prawą dłonią piątkę!

Teraz zrób to lewą dłonią –

palców masz dziesiątkę!

2. Ćwiczenia poranne:

Zabawa „Witamy się różnymi częściami ciała”, dzieci poruszają się przy nagraniu ulubionej piosenki, podczas przerwy rodzic mówi, jakimi częściami ciała będą się witali, np. Witamy się łokciami, witamy się kolanami, witamy się stopami. Dziecko z rodzicem dotykają się tymi częściami ciała.

Ćwiczenie ramion „Prasujemy ubrania”, dzieci naśladują prasowanie żelazkiem, naprzemiennie: prawą ręką i lewą ręką.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zakładamy ubrania”, dzieci naśladują wkładanie elementów ubrania, o których mówi rodzic.

Ćwiczenie pamięci ruchowej „Przeglądamy się w lustrze”, dziecko ustawia się naprzeciwko rodzica, dziecko pokazuje ruchy, rodzic je naśladuje.

Ćwiczenia nóg „Idziemy na boisko”, dziecko maszeruje po obwodzie koła, przy nagraniu wybranej piosenki.

3. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Gimnastyka”. Dzieci wykonują ruchy, o których jest mowa w wierszu.

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie da rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

kolana, pięty, kolana, pięty.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

oczy, uszy, usta, nos.

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Po równiutkiej dróżce”.

Idą dzieci równą drogą,

po kamyczkach iść nie mogą,

(dzieci maszerują w rytmie wiersza)

po kamyczkach hop, hop, hop,

do dołeczka skok.

(wykonują trzy podskoki w miejscu, a potem przysiad podparty)

Pora wracać. Kto się znuży,

ten odpocznie po podróży.

(maszerują w rytmie wiersza)

Dom już blisko… nogi w ruch.

Kto zwycięży – zuch!

5. Dzieci z grupy Muminki: wykonanie zadań w zielonych kartach pracy cz. 3, s. 62, 63, 64, 65.

6. Filmy edukacyjne dla dzieci o aktywności fizycznej: