Ogłaszamy zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola proszeni są o podpisanie deklaracji na nowy rok u wychowawców grup do końca marca.