Ogłaszamy zapisy na rok szkolny 2017/2018

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkim dzieciom zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona.