Powitanie wiosny w grupie Biedronki

Dzieci wysłuchały wiersza A. Widzowskiej pt. ,,Wiosenna pobudka”. Poznały symbole wiosenne. Wzięły udział w zabawie orientacyjno-porządkowej ,,Słoneczko świeci-pada deszcz”. Zaśpiewały piosenkę pt. ,,Wiosna jest już blisko”.