Powitanie wiosny w grupie Muminki

Dzieci zaśpiewały piosenki pt. ,,Kolorowa Pani Wiosna”, ,,Marcowe żaby” i do niech wykonały tańce. Wzięły udział w zabawach z symbolami wiosny. Pokolorowały obrazek ,,Powitanie wiosny”.