Rodzinny konkurs plastyczny pt. ,,Mój wolny czas z mamą i tatą”

Konkurs adresowany jest do dzieci z naszego przedszkola, które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami) wykonają pracę plastyczną o tematyce ,,Mój wolny czas z mamą i tatą”.

Regulamin konkursu plastycznego:

1. Cele konkursu:

 • Pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci,
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
 • Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych,
 • Propagowanie wartości rodzinnych,
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywnych dzieci.
 1. Informacje ogólne:
 • Konkurs rozpoczyna się 2 maja i trwać będzie do 19 maja.
 • Temat prac konkursowych brzmi: ,,Mój wolny czas z mamą i tatą”.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3 dowolną techniką płaską.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora.
 • Każda Rodzina może zgłosić do konkursu 1 pracę. 4. Wyniki konkursu i nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Kryteria oceny prac: pomysłowość, kreatywność, twórcze rozwiązania plastyczne, walory estetyczne.
 • Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.