Uwaga Rodzice

Drodzy Rodzice
Nowy rok przedszkolny rozpoczynamy w reżimie sanitarnym według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Chcemy stworzyć możliwie najbardziej bezpieczne warunki dla naszych przedszkolaków  i wszystkich pracowników, a co za tym idzie dla Państwa i naszych rodzin. Dlatego oczekujemy z Państwa strony współpracy i zrozumienia. 
W związku z tym bardzo proszę o:

  • zapoznanie się z zamieszczonymi na naszej stronie w zakładce Covid-19 Procedurami Bezpieczeństwa (są zmiany) oraz o przestrzeganie ich,
  • dostarczenie podpisanego przez obydwoje rodziców oświadczenia, jest do pobrania w zakładce Covid-19 (nie dotyczy rodziców, którzy takie oświadczenia złożyli w wakacje), 
  • uzupełnienie w kartach aktualnych numerów telefonów do szybkiego kontaktu.

Proszę pamiętać, że:

  • dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, 
  • w razie wystąpienia u dziecka gorączki lub jakichkolwiek oznak chorobowych informowani są o tym rodzice, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, 
  • dzieci nie mogą przynosić ze sobą zabawek, żadnych przedmiotów, jedzenia i picia,
  • rodzice mogą przebywać tylko w szatni przedszkolnej, nie wchodzą na górę i do sali na dole,
  • dziecko przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta, musi zdezynfekować ręce, zachować obowiązujący dystans społeczny, rodzic/opiekun musi być zdrowy i nie może przebywać na kwarantannie,
  • osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko dzwoni do grupy dziecka, przedstawia się i czeka w szatni na pracownika przedszkola, który odbierze/przyprowadzi dziecko.

Ze względów bezpieczeństwa staramy się, żeby dzieci z poszczególnych grup nie miały kontaktu ze sobą. Każda grupa pracuje w godzinach 8.00 – 16.00. Dla dzieci, które ze względu na obowiązki zawodowe rodziców, muszą przebywać w przedszkolu poza godzinami pracy swojej grupy zorganizowane są dyżury 6.30 – 8.00 i 16.00 -17.30. Jednocześnie bardzo prosimy o przemyślane korzystanie z dyżurów, wyłącznie, gdy nie możecie Państwo zapewnić swojemu dziecku opieki.  Chcemy zgodnie z zaleceniami GIS eliminować przebywanie razem dzieci z różnych grup. Dlatego rezygnujemy, do odwołania, z organizowania zajęć dodatkowych, wymagających łączenia dzieci. Język angielski i zajęcia rytmiczne będą odbywały się normalnie w każdej grupie. Nauczycielki przedszkola będą prowadziły w swoich grupach warsztaty tematyczne i zajęcia rozwijające po rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań dzieci (a nasze Panie pomysłów mają wiele). Wszystkie zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne będą odbywały się zgodnie z potrzebami dzieci i z wyznaczonym harmonogramem (1:1 tj. 1 specjalista : 1 dziecko) z zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.  
W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie zebrań w poszczególnych grupach, wówczas dowiecie się Państwo więcej na temat planów pracy, organizacji itp. (nie będzie zebrania ogólnego). 
Jeszcze raz zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie zaleceń GIS, MEN i MZ i naszych wewnętrznych ustaleń. Wspólnie musimy zadbać o bezpieczeństwo nas wszystkich i nie dopuścić do  zachorowań i zamknięcia przedszkola. 
Miejmy nadzieję, że uda nam się przetrwać ten trudny rok przedszkolny w zdrowiu. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, żeby Państwa dzieci były bezpieczne i szczęśliwe, a Państwo zadowoleni z naszej oferty.
Z poważaniem Joanna Cempel-Stępień – dyrektor przedszkola