Warsztaty ,,Złość, czyli ja i moje lwy” w grupie Smerfy

Dzieci rozpoznawały nastroje i mówiły jak się czują. Wysłuchały wiersz H.Januszewskiej pt. ,,Lwy” i omówiły jego treść. Przedszkolaki podawały sposoby radzenia sobie ze złością. Dzieci pokolorowały obrazek lwa, a następnie stworzyły plakat i zawiesiły go w ,,kąciku lwa”. Będzie to miejsce, gdzie przedszkolaki będą mogły się wyciszyć.