Wyjątkowy jubileusz 25-lecia działalności Przedszkola

Wyjątkowy jubileusz 25-lecia działalności Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

25-lecie istnienia naszego przedszkola to niezwykle ważne wydarzenie dla naszej społeczności, którą tworzą dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy. Historię przedszkola możemy prześledzić w prowadzonych prawie od początku kronikach przedszkolnych. Jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze zostaną w pamięci. Przedszkole wytworzyło bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyło kilka pokoleń pracowników, dzieci i rodziców. Celem działalności naszej placówki była i jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do dalszej edukacji. Wychowankowie przedszkola osiągnęli wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych i lokalnych. Dzieci chętnie występowały na scenie Teresińskiego Ośrodka Kultury, brały udział w Przeglądach Tanecznych Rytm w Błoniu, a także w konkursach organizowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie. Nasze przedszkole przyłączyło się do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, nie sposób wymienić osób, które przychodziły do nas, aby czytać przedszkolakom różne pozycje z literatury. Dzieci wraz z nauczycielami bardzo często korzystały z zaproszeń do Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie na zajęcia biblioteczne i spektakle teatralne. W trosce o zdrowie i odpowiednią kondycję fizyczną maluchy oglądały pokazy sportowe w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, brały udział w zajęciach w hali sportowej, czy też na stadionie w czasie Przedszkoliady. Nasza placówka utrzymuje kontakt ze szkołami z Gminy Teresin, w szczególności ze Szkołą Podstawową w Teresinie im. Maksymiliana Kolbego, gdzie uczęszcza większość naszych wychowanków, którzy często odwiedzają nas z wolontariatem i przedstawieniami teatralnymi. Zawsze cieszymy się z sukcesów naszych absolwentów, których losy śledzimy. Mamy w naszym przedszkolu kolejne pokolenia dzieci, których rodzice byli naszymi wychowankami. Jest to dla nas ogromna radość i znak, że jesteśmy godni zaufania. W naszej ćwierćwiecznej działalności nie moglibyśmy funkcjonować bez wsparcia i przychylności wielu osób. Słowa ogromnego podziękowania chcemy skierować do Pani Prezes Barbary Komorowskiej i Członków Samodzielnego Koła nr 237 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dziękujemy Wójtowi Gminy Teresin Panu Markowi Olechowskiemu i całej Radzie Gminy. Dziękujemy Zarządowi Głównemu i Pracownikom Biura Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Dziękujemy Panu Markowi Misiakowi i wszystkim Pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie za okazywaną pomoc. 

Jubileusz to okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będziemy umieszczać wspomnienia, stare fotografie z 25-letniej działalności. Absolwentów i rodziców naszego przedszkola zachęcamy do przekazywania swoich wspomnień, ewentualnie zdjęć na adres e-mailowy: teresin1968@o2.pl. Jeżeli Państwo wyrażą zgodę będziemy je umieszczać na naszej stronie internetowej.