Szanowni Rodzice Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informujemy, że przedszkole zgodnie z nowelizacją przepisów rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie będzie prowadziło opieki stacjonarnej do 24...
Read More >>