Akcja ,,Dzieciaki na straży”

Dzieci z grupy Motylki i Muminki wzięły udział w akcji ,, Dzieci na straży”. Celem Akcji jest propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Ponadto, zakres merytoryczny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do Akcji zakłada przekazanie podstawowych informacji z zakresu ratownictwa.