Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaki :)

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaki 🙂

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na wznowienie działalności stacjonarnej. Zaopatrzeni jesteśmy w środki higieny osobistej i dezynfekujące, sale są ozonowane z przestrzeganiem procedur i zaleceń. Personel przystępujący do pracy został przebadany testami laboratoryjnymi w kierunku COVID-19 (wszystkie wyniki są negatywne). We wszystkich tych działaniach ogromnie nas wsparła Pani Barbara Komorowska Prezes Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 237 w Teresinie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Przypominamy rodzicom, którzy zadeklarowali przysłanie dzieci do przedszkola w maju i w czerwcu:

  • o konieczności zapoznania się z procedurami COVID-19 oraz bezwzględnego ich przestrzegania,
  • konieczności dostarczenia oświadczeń podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów (jeśli ktoś nie dostarczył),
  • uaktualnieniu telefonów.