Eko tydzień w grupie Muminki

W tym tygodniu dzieci dowiedziały się jak być eko, jakie działania mogą podejmować, aby żyć ekologicznie, jak segregować  i wykorzystywać odpady. 18 kwietnia wykonaliśmy eksperymenty przyrodnicze: „Jak zanieczyszczenia wpływają na mieszkańców wody?”, „Dlaczego jajko boi się octu?”, „Dzikie wysypiska śmieci”, „Gdy do oceanu trafia ropa” oraz „Dlaczego nadmiar soli szkodzi roślinom?”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w eksperymentach, dostrzegały związki między przyczyną, a skutkiem, wyciągały wnioski z doświadczeń. Na zakończenie zajęć dzieci z entuzjazmem stwierdziły, że wszystkie eksperymenty były super. Następnego dnia sprawdziliśmy co stało się z pędami roślin, które do wody miały dosypaną sól oraz co stało się z jajkiem, które było zanurzone w occie.