Kolejne propozycje dla dzieci :)

Temat: „Co dzieje się na łące?”

Termin: 18 – 22 maja 2020 r.

Cele: zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz rosnącymi tam roślinami, rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności manualnej, dostrzeganie piękna majowej przyrody, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowania przyrodą, rozwijanie umiejętności liczenia elementów.

1. Oglądanie filmu edukacyjnego o łące i jej mieszkańcach „Wędrówki Skrzata Borówki – odc. 3 – Łąka” https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

2. Ćwiczenia oddechowe „Motyle nad łąką”

Potrzebne: obrazek przedstawiający łąkę (namalowany przez dziecko kredkami, wycięty z gazety, ilustracja z książki), motyle wycięte z kolorowego papieru, słomki.

Rodzic kładzie na stole obrazek przedstawiający łąkę, rozkłada wokół motyle i daje dziecku słomkę. Zadanie dziecka polega na przeniesieniu papierowych sylwet motyli na obrazek łąki za pomocą słomki. Dziecko kładzie słomkę na sylwetach motyli, wciąga powietrze i przenosi sylwety w ten sposób nad łąkę.

3. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę

Potrzebne: lusterko dla dziecka i rodzica.

Rodzic demonstruje dziecku prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

 • „Bocian i żaba” – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się przed bocianem.
 • „Biedronka ma dużo kropek” – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry.
 • „Kret” – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.
 • „Pszczoła” – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.
 • „Motyl” – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem od jednego do drugiego kącika ust.
 • „Konik polny” – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed zęby.

4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Poruszam się jak…”

Rodzic wygrywa na bębenku rytm lub włącza wesołą melodię, podczas której dziecko naśladuje poruszanie się danego mieszkańca łąki.

motyl – dziecko biega i macha rękami,

konik polny – dziecko skacze obunóż,

bocian – dziecko unosi zgięte w kolanach nogi wysoko do góry,

żaba – dziecko podskakuje jak żaba (z przysiadu podpartego)

5. Zabawa ruchowa „Ślimak”

Dziecko recytuje rymowankę i rysuje za rodzicem spiralną skorupę ślimaka palcem wskazującym, np. na dywanie, w powietrzu, na plecach rodzica.

Ślimak, ślimak, wystaw rogi,

dam ci sera na pierogi.

Jak nie sera, to kapusty

– od kapusty będziesz tłusty.

6. Ćwiczenia logorytmiczne „Rób to, o czym mówi wiersz”

Dziecko porusza się z rodzicem zgodnie z tekstem wypowiadanego przez niego wierszyka. Następnie porusza się samo podczas recytacji przez rodzica.

Zrób do przodu cztery kroki,

i rozejrzyj się na boki.

Tupnij nogą raz i dwa,

ta zabawa nadal trwa.

Teraz w lewo jeden krok,

przysiad, i do góry skok.

Zrób do tyłu kroków trzy,

by koledze otrzeć łzy.

Klaśnij w ręce razy pięć,

na klaskanie też masz chęć!

Wokół obróć się, raz dwa,

piłka skacze hop-sa-sa.

Ręce w górę i na boki,

zrób zajęcze cztery skoki.

Gdy się zmęczysz, poleż sobie,

i wyciągnij w górę nogę.

7. Zabawa dydaktyczna „Policz, ile jest…”

Potrzebne: liczmany – sylwety owadów lub klocki, kostka do gry z oczkami (dla dzieci starszych dwie kostki do gry)

Dziecko otrzymuje pudełko z liczmanami (sylwety owadów lub klocki).

Następnie dziecko z rodzicem mówi słowa wyliczanki: Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Raz, dwa, trzy, rzucasz ty!

Dziecko wyjmuje z pudełka tyle liczmanów, ile oczek jest wyrzucone na kostce. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania.

8. Zabawa z pokazywaniem „Lata mucha”

Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszcze części ciała wymienione w rymowance:

Lata mucha koło ucha,

lata bąk koło rąk,

lecą ważki koło paszki,

lata pszczoła koło czoła,

lata mucha koło brzucha,

lecą muszki koło nóżki,

biegną mrówki koło główki,

pełznie gąsieniczka koło policzka.

9. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań

Potrzebne: szyfonowa chustka dla dziecka

Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza chustką nad głową. Jeżeli sądzi, że nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.

Czy to prawda, czy to fałsz?

Gdy odgadniesz, sygnał dasz.

 • Konik polny w wodzie gra.
 • Żaba dwie głowy ma.
 • Biedroneczki są w kropeczki.
 • Motyle mają ciepłe czapeczki.
 • Stokrotka jest czerwona.
 • Ważka jest większa niż wrona…
 • inne pomysły rodziców.

10. Kończenie rymowanek o łące

 • Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno…(łąka).
 • Czerwone jak gotowane raki – to…(maki).
 • Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to…(stokrotka).
 • Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka…(biedronka).
 • Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to…(motyle).
 • Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna…(osa).
 • Lata, lata obok czoła. To miodna…(pszczoła).