Muminki – Warsztaty Ruchowe

Muminki – Warsztaty według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

26 listopada podczas warsztatów ruchowych dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach kształtujących świadomość schematu ciała. Nazywaliśmy różne części ciała i jednocześnie wykonywaliśmy konkretny ruch. Dzieci chętnie brały udział w zabawie w wystukiwanie rytmu. Podczas zajęć wykorzystaliśmy karty do ćwiczeń posturalnych przedstawiających obrazki, które są symbolami konkretnych aktywności oraz kółka ringo.