Nasze kolejne propozycje :)

Ćwiczenia terapia ręki:

Wyklejanie plasteliną szlaczków 

Nawijanie sznurka, włóczki 

Odkręcanie słoików od średnicy większego do najmniejszego 

Wbijanie i przybijanie 

Rysowanie palcem, narzędziem pisarskim (kredką, ołówkiem, węglem pisarskim) w różnego rodzaju labiryntach, wykreślankach 

Wydzieranie z papieru 

Malowanie farbami pędzlem lub palcami 

Zawieszenie prania używając spinaczy 

Wycinanie nożyczkami 

Gra w „Bierki”, „Pchełki” 

Nawlekanie koralików 

Klejenie 

Cele główne ćwiczeń: usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno–motorycznych.

Cele główne ćwiczeń: usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych.

Cele szczegółowe ćwiczeń:

rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej;

rozwijanie koordynacji obustronnej;

usprawnianie sprawności ruchowej całej kończyny górnej;

udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki;

doskonalenie umiejętności chwytu;

doskonalenie techniki pisania;

poprawa koncentracji;

wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez budzenie wiary we własne możliwości.