Nasze propozycje dla dzieci. Zachęcamy do korzystania.

Temat kompleksowy: Marcowa pogoda.
Termin: 25-27 marca 2020r.
Cele: rozwijanie mowy, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia, rozwijanie sprawności fizycznej, usprawnianie narządów artykulacyjnych, obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia, utrwalanie nazw dni tygodnia, zapoznanie ze zjawiskami parowania, skraplania, rozwijanie sprawności manualnej.

 1. Wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”
  „W marcu jak w garncu” mawiamy, kiedy chcemy powiedzieć, że trudno przewidzieć marcową pogodę. Jest bardzo zmienna. To pada śnieg, to deszcz, to słońce grzeje radośnie, to znowu kulki gradu lecą z nieba na zadarte głowy przechodniów.
 2. Ćwiczenie ruchowo-graficzne „Marzec”
  Tutaj kropla i tam kropla,
  (Dzieci rysują obiema rękami w powietrzu kontur kropli),
  parasolka już mi zmokła.
  (rysują obiema rękami w powietrzu kształt parasola),
  Tu wiatr wieje i tam wieje,
  (stoją i poruszają podniesionymi rękami),
  sypnie śniegiem,
  (stoją z podniesionymi do góry rękami, zaciskają dłonie, a potem prostując palce),
  deszczem leje.
  (poruszając palcami, naśladują padający deszcz).
 3. Ćwiczenia oddechowe „Delikatny wiatr i mocny wiatr”
  Dmuchanie na kuleczki uformowane z papieru. Dzieci samodzielnie formują kuleczki z papieru, dzieci starsze mogą wyciąć chmurki z papieru za pomocą nożyczek
  Lekki wiatr – delikatne wydmuchiwanie powietrza na kulki (chmurki)
  Silny wiatr – silne wydmuchiwanie powietrza
 4. Zabawa badawcza „Jak powstają deszczowe chmury?”
  Przed zabawą należy zasłonić okna i przygotować wszystkie potrzebne materiały i przybory. W czasie doświadczenia należy zachować szczególną ostrożność. /Potrzebne: szklane naczynie, talerz, kostki lodu, wrząca woda, latarka/
  Przelanie wrzącej wody do szklanego naczynia.
  Nakrycie naczynia talerzem.
  Ułożenie kostek lodu na talerzu.
  Obserwowanie naczynia podświetlonego latarką (przy zgaszonym świetle).
  Wyciągnięcie wniosków z doświadczenia: para wodna unosi się do góry, tak jak parują kałuże i inne zbiorniki wodne w ciepłe dni. Kostki lodu ochładzają parę wodną. Ona, stykając się z chłodnym powietrzem, tworzy chmury.
 5. Zabawa badawcza „Co pływa? Co tonie?”
  Wymawianie przez rodziców nazw wybranych przedmiotów z podziałem na głoski. Podawanie całych nazw przez dzieci, np. m-o-n-e-t-a, i-g-ł-a… (zadanie dla dzieci starszych).
  Wypowiedzi dzieci dotyczące ich przewidywań, na temat: „Co się stanie, kiedy wrzucimy te przedmioty do wody?”.
  Sprawdzanie zachowania się w wodzie drobnych przedmiotów wybranych przez dzieci (monety, igły, korka, gumowej kaczuszki, gwoździa, agrafki, plasteliny…).
  Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat przedmiotów, które pływają w wodzie i które w niej toną. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tak się dzieje?”. Wyjaśnienie, co wpływa na taki stan rzeczy.
 6. Zabawa plastyczna
  Dzieci młodsze „Marcowa pogoda” – rysowanie na dużej sylwecie garnka wybranych elementów marcowej pogody. Potrzebne: sylweta garnka, mazaki, kredki, farby, plastelina, papier kolorowy itp.
  Dzieci starsze „Kalendarz pogody” – zaprojektowanie tygodniowego kalendarza pogody. Potrzebne: duży karton, mazaki, kredki, papier kolorowy, nożyczki itp.
  Dzieci określają, jaka jest pogoda. Przy nazwie danego dnia tygodnia rysują elementy pogody (słońce, deszcz, wiatr, śnieg, chmura, burza, tęcza).