Planowane otwarcie przedszkola

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od 25 maja 2020 r. prosimy rodziców/prawnych opiekunów o przesłanie drogą e-mailową na adres teresin1968@o2.pl deklaracji z informacjami:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. termin, od kiedy planujecie Państwo posłać dziecko do przedszkola
  3. planowane godziny przebywania dziecka w przedszkolu

Organizacja pracy przedszkola będzie uzależniona od uzyskanych od Państwa informacji. Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci muszą przebywać w wyznaczonej i stałej sali (nie można organizować dyżurów). W związku z tym bardzo prosimy o przemyślane deklaracje dotyczące godzin pobytu dziecka. Prosimy o przesłanie ww deklaracji do 20.05.2020 r. (środa).

Jednocześnie informujemy, że dziecko może być przyprowadzone do przedszkola tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu przez dyrektora zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów oraz po dostarczeniu podpisanego przez nich poniższego oświadczenia.

Poniżej znajduje się link do pobrania Procedur COVID-19 i oświadczenia rodziców