Pomysły na zabawy z dziećmi cz. III

Zachęcamy do skorzystania z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci:

13. „Latające woreczki” – przygotuj kilka woreczków wypełnionych ryżem lub kaszą. Poproś, aby dziecko przemieściło się z jednego do drugiego końca pokoju z woreczkiem ułożonym kolejno na różnych częściach ciała – głowie, ramieniu, dłoni wyciągniętej do przodu, stopie itp. W drugiej części zabawy ułóż na podłodze ze skakanki, sznurka lub włóczki okrąg lub kilka okręgów jeden w drugim. Ustal linię początkową, poproś dziecko, aby stanęło na linii, a następnie wrzuciło woreczki do okręgu (w wypadku kilku okręgów – do najmniejszego). Możecie ustalić punktację za celny rzut, wspólnie przeliczać zdobyte punkty, porównywać liczbę punktów zdobytych przez różne osoby. Zabawa kształtuje równowagę i celność dziecka, a przeliczanie zdobytych punktów jest doskonałą okazją do kształtowania umiejętności matematycznych.

14. „Wzory z zapałek” – przygotuj ok.20 zapałek. Poproś dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie części tak, żeby w każdej części było tyle samo zapałek (dziecko może rozkładać kolejno zapałki mówiąc „ta jest dla ciebie, ta jest dla mnie”). Z zapałek z jednego zbioru ułóż wzór, poproś, aby dziecko ułożyło taki sam z zapałek z drugiego zbioru. W zależności od możliwości dziecka możesz wykorzystać mniej lub więcej zapałek. Przed przystąpieniem do zabawy możesz poprosić dziecko, aby pomalowało zapałki farbami – zapałki w obu zbiorach powinny być pomalowane w taki sam sposób, aby można było ułożyć wzór, a następnie go odtworzyć. Pierwsza część zabawy – rozkładanie zapałek na dwie części, ich przeliczanie i porównywanie liczebności – kształtuje umiejętności matematyczne. W drugiej części – układaniu zapałek według wzoru – dziecko kształtuje spostrzegawczość (dzięki czemu przygotowuje się do nauki rozpoznawania liter) oraz sprawność rąk (niezbędną do nauki pisania).

15. „A jak aparat” – podaj dziecku dowolną głoskę, a następnie poproś, aby wymieniło jak najwięcej słów, które się nią rozpoczynają (np. na głoskę a: aparat, ananas, antena). Zachęć do wyklaskania każdego słowa – podzielenia go na sylaby (np. a-pa-rat, a-na-nas, an-te-na). W trudniejszym wariancie zabawy (dla starszych dzieci) możesz poprosić dziecko o odgadnięcie słowa na podstawie kolejno wypowiadanych głosek, np. a-p-a-r-a-t, a-n-a-n-a-s, a-n-t-e-n-a). Zabawa rozwija umiejętności analizy i syntezy słuchowej (dzielenie słowa na części oraz składanie słowa z części), które są niezbędne w nauce czytania.

16. „Ciepło-zimno” – wybierz niewielką zabawkę dziecka i ukryj ją w pokoju (w wersji łatwiejszej) lub w mieszkaniu (w wersji trudniejszej). Zachęć dziecko do odszukania zabawki – mów „ciepło”, gdy dziecko się zbliża do miejsca ukrycia przedmiotu lub „zimno”, jeśli się od niego oddala. W drugiej części zabawy możesz zaproponować zamianę ról – tym razem dziecko ma schować zabawkę i naprowadzać Cię na nią słowami „ciepło” lub „zimno”. Zabawa kształtuje wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia i reagowania na hasło.

17. „Wyścig ziarenek” – przygotuj kartkę, słomkę do napojów, klej, flamaster i ziarenko fasoli lub grochu. Jeśli nie masz słomki, możesz zrolować i skleić fragment papieru lub sztywnej folii. Ważne, żeby ziarenko było większe niż otwór w rurce. Na kartce narysuj drogę – dwie linie ułożone około 2 cm od siebie. Na początku narysuj linię startu, a na końcu – linie mety. Droga może być kręta – stopień skomplikowania zależy od możliwości dziecka. Ułóż ziarenko na początku drogi poproś dziecko, aby dmuchając przez słomkę przeprowadziło ziarenko do mety. Zabawa pomaga usprawniać aparat mowy, kształtuje umiejętność kontrolowania oddechu.

18. „Szalona piłka” – przygotuj niewielką piłkę. Poproś dziecko, aby trzymając piłkę wyprostowanymi rękami zrobiło kilka skłonów w przód, następnie po kilka skłonów w boki. Poproś dziecko, żeby usiadło z nogami wyprostowanymi w kolanach (w siadzie prostym). Ułóż piłkę przed dzieckiem i poproś, aby kilka razy przeniosło wyprostowane i złączone nogi nad piłką – raz w jedną, raz w drugą stronę. Poproś, aby dziecko położyło się na brzuchu głową w kierunku ściany, około pół metra (lub dalej) od niej. Zachęć dziecko, aby unosiło głowę i turlało piłkę do ściany tak, aby piłka odbijała się od ściany i wracała do dziecka. Liczba powtórzeń zależy od możliwości dziecka. Zabawa poprawia gibkość, rozciąga mięśnie, wzmacnia mięśnie brzucha i grzbietu.