Rodzinny konkurs plastyczny

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego pt. ,,Ja i moja wielopokoleniowa rodzina”.

Cele konkursu :


1. Zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina i bliskie relacje pomiędzy członkami rodziny.


2. Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas wykonania pracy konkursowej.


3. Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań.

Adresaci konkursu:


1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego i ich rodzin.

Zasady konkursu:


1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dzieci z pomocą członków rodziny pracy plastycznej przedstawiającej wielopokoleniową rodzinę.


2. Prace muszą być autorskie, a udział pracy dziecka zauważalny.


Wymogi techniczne:


1. Praca o wymiarach maksymalnie A3 wykonana dowolną techniką plastyczną.
2. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
3. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę (na odwrocie pracy) z następującymi danymi:
– imię, nazwisko i wiek autora pracy,
– imiona i nazwiska członków rodziny współtworzących pracę .

Prace należy składać w ostatecznym terminie do 13 maja 2022 r.

1. Wyniki oraz wręczenie nagród nastąpi po 20 maja 2022r.
2. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
4. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na ich prezentację.