Rozpoczynamy nowy rok przedszkolny

Drodzy Rodzice
Nowy rok przedszkolny rozpoczynamy w reżimie sanitarnym według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Chcemy stworzyć możliwie najbardziej bezpieczne warunki dla naszych przedszkolaków  i wszystkich pracowników, a co za tym idzie dla Państwa i naszych rodzin. Dlatego oczekujemy z Państwa strony współpracy i zrozumienia. 

W związku z tym bardzo proszę o:

zapoznanie się z zamieszczonymi na naszej stronie w zakładce Covid-19 Procedurami Bezpieczeństwa (są zmiany) oraz o przestrzeganie ich,

dostarczenie podpisanego przez obydwoje rodziców oświadczenia, jest do pobrania w zakładce Covid-19 (nie dotyczy rodziców, którzy takie oświadczenia złożyli),

uzupełnienie w kartach aktualnych numerów telefonów do szybkiego kontaktu.

Proszę pamiętać, że:

dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, w razie wystąpienia u dziecka gorączki lub jakichkolwiek oznak chorobowych informowani są o tym rodzice, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola,

dzieci nie mogą przynosić ze sobą zabawek, żadnych przedmiotów, jedzenia i picia,

rodzice mogą przebywać tylko w szatni przedszkolnej, nie wchodzą na górę i do sali na dole, dziecko przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta, musi zdezynfekować ręce, zachować obowiązujący dystans społeczny, rodzic/opiekun musi być zdrowy i nie może przebywać na kwarantannie, osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko dzwoni do grupy dziecka, przedstawia się i czeka w szatni na pracownika przedszkola, który odbierze/przyprowadzi dziecko.