UWAGA RODZICE!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
W związku z powyższym od 16 do 25 marca 2020 r. przedszkole będzie nieczynne.

12 i 13 marca zorganizowany będzie dyżur
dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.