Uwaga Rodzice!

Szanowni Rodzice
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informujemy, że przedszkole zgodnie z nowelizacją przepisów rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie będzie prowadziło opieki stacjonarnej do 24 maja 2020 r.

Decyzja taka została podjęta ze względu na niemożność zachowania reżimu sanitarnego wśród tak małych dzieci, w trosce o ich zdrowie, zdrowie rodzin przedszkolaków oraz pracowników przedszkola.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MEN rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie może zapewnić opieki będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli potrzebujecie Państwo stosowanego zaświadczenia dla pracodawcy, proszę o kontakt e-mail teresin1968@o2.pl.